Ιούν 08

Μεγάλη κατασκευαστική εταρεία  διαμόρφωσε 2 containers με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο για διαφημιστικό σκοπό…