Ιούλ 02

Τοποθετημένα 2×40 HC containers το ένα δίπλα στο άλλο , κολλημένα έτσι ώστε όποτε χρειαστεί να μπορούν να μετακινηθούν απλά βγάζοντας μερικές βιδες…